I made this widget at MyFlashFetish.com.

Thursday, January 21, 2010

Soalan Tugasan Individu DUS 2142/DUS 3142

SOALAN TUGASAN INDIVIDU DUS 2142/DUS 3142
SEM 2 SESI JAN – JUN 2010

1. Jelaskan konsep nikah dalam Islam serta tanggungjawab keluarga mengikut pandangan jumhur ulamak.
2. Huraikan konsep pertunangan dan perwalian mengikut perbincangan ulamak.
3. Fungsi as-Sunnah dalam menentukan hokum. Bincangkan.
4. Sejaumanakah kedudukan Ijma’ dan Qias dalam pandangan Islam.
5. Kelebihan al-Quran sebagai sumber pandangan Islam. Bincangkan pandangan ulamak mengenai kedudukan al-Quran.
6. Hudud dan Qisas menjamin keamanan sejagat. Huraikan
7. Sistem syura merupakan tunjang sistem pemerintahan Islam. Bincangkan perbezaan sistem syura dengan demokrasi dalam sistem pemerintahan bernegara.
8. Pemerintahan Khulafa’ ar-Rasyidin sangat diiktiraf sebagai pemerintah terbaik selepas Rasulullah s.a.w. Huraikan bentuk-bentuk kecemerlangan yang telah dilakukan sepanjang pemerintahan mereka.
9. Bagaimankah baitulmal berfungsi dalam menjamin survival kehidupan berekonomi umat Islam.
10. Takaful, gadaian (ar-Rahnu) dan wakaf sebagai produk kewangan Islam yang menghapuskan unsur-unsur kezaliman.
11. Globalisasi tajaan barat mengancam sistem hidup umat Islam. Huraikan kesan-kesan globaisasi ke atas cara hidup umat Islam.
12. Konsep pendidikan dalam Islam. Bincangkan
13. Zakat merupakan salah satu rukun dalam rukun Islam. Bincangkan kepentingan zakat dalam kehidupan umat Islam.
14. Personaliti dan pandangan Saidina Umar al-Khattab yang dianggap melangkaui zaman. Bincangkan.
15. Amalan sekularisme dan liberalisme mengancam kedudukan Islam di Malaysia. Bincangkan.
16. Antara dasar perjuangan golongan feminisme ialah menuntut hak samarata dalam berkehidupan. Bincangkan.
17. Apakah faktor perpecahan umat Islam masakini dan berikan jalan penyelesaian.
18. Islam agama yang tidak mendiskriminasi golongan wanita. Jelaskan kedudukan wanita di dalam Islam.
19. Konsep perpaduan di dalam Islam perlu dipertahankan. Bincangkan konsep perpaduan di dalam Islam dan cabaran yang harus ditempuh oleh umat Islam.
20. Melahirkan pasangan suami isteri yang ideal menurut Islam amat dituntut. Bincangkan.
21. Penyelesaian terakhir/terbaik dalam penyelesaian rumahtangga ialah talak. Huraikan konsep talak dan rujuk dalam Islam.

*Sila cari bahan berdasarkan tajuk masing2, untuk rujukkan dari buku paling kurang 5buah,bahan dari internet 3 adress web (catat tarikh ketika anda copy bahan). Cara untuk membuat tugasan akan dimaklumkan dalam masa yang terdekat.Sila maklumakan pada kawan2. Terima kasih.

No comments: