I made this widget at MyFlashFetish.com.

Sunday, January 24, 2010

Surah Hafazan DUS 1042 Tasawwur Islam

Senarai Surah Hafazan DUS 1042
Tasawwur Islam

*hati yg sentiasa tenang ialah hati yg sentiasa mengingati Allah*

1. Surah al Fatihah
2. Surah an Nas
3. Surah al Falaq
4. Surah al Ikhlas
5. Surah al Masad
6. Surah an Nasr
7. Surah al Kafirun
8. Surah at Takathur
9. Surah az Zalzalah
10.Surah al 'Adiyat
11.Surah adh Dhuha
12.Surah al Bayyinah
13.Wirid selepas solat
14.Doa

*Sila hafal surah2 di atas segera, sesi hafazan akan di adakan bila2 masa sahaja semasa sesi kuliah di dalam kelas.

Thursday, January 21, 2010

Soalan Tugasan Individu DUS 1042

SOALAN TUGASAN INDIVIDU
DUS 1042 – TASAWWUR ISLAM
SEM 1 JAN – JUN 2010

1. Mazhab Syafi’e merupakan salah satu mazhab di dalam Ahli Sunnah Wal Jama’ah. Bincangkan pandangan mazhab Syafi’e mengenai solat qasar.
2. Solat jamak merupakan rukhsah yang disediakan ke atas musafir. Huraikan konsep solat jamak dan kaifiatnya mengikut pandangan mazhab yang diterima dalam Islam.
3. Puasa merupakan salah satu rukun yang terkandung dalam rukun Islam. Bincangkan konsep puasa Qada’, kifarat puasa, puasa kifarat serta fidyah puasa.
4. Konsep penggantian haji (upah haji) bagi yang tidak mampu atau sudah meninggal dunia di bolehkan di dalam Islam. Huraikan konsep penggantian haji di dalam Islam.
5. Menyapu khuf dalam Islam sebagai menggantikan membasuh kaki semasa berwudhuk dibenarkan di dalam Islam. Jelaskan konsep menyapu khuf dalam Islam mengikut pandangan Ulama’.
6. Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Huraikan konsep riba mengikut pandangan fuqaha’.
7. Jual beli termasuk dalam muamalat yang dianjurkan di dalam Islam. Nyatakan hukum dan jenis-jenis jualan fasid dalam Islam.
8. Hudud dalam Islam merupakan satu pencegahan kepada permasalahan sosial. Bincangkan hukum zina dan pelaksanaan hokum hudud ke atas penzina.
9. Bincangkan hukum suami menuduh isteri melakukan zina (Li’an) mengikut pandangan fuqaha’.
10. Menyamakan bahagian anggota isteri dengan mahram adalah haram di sisi Islam. Huraikan syarat dan kesan zihar dalam rumahtangga.
11. Memberi mahar kepada isteri dalam perkahwinan merupakan suatu perintah yang ditetapkan dalam al-Quran. Bincangkan konsep mahar, syarat dan jenis-jenis mahar dalam Islam.
12. Islam membeza-bezakan status perempuan dalam isu perkahwinan. Huraikan kedaan perempuan yang haram dikahwini mengikut pandangan fuqaha’.
13. Hukum semasa perempuan berhaid, nifas dan istihadhah adalah berbeza-beza. Bincangkan kedudukan perempuan berhaid, nifas & istihadhah dalam Islam.
14. Huraikan syarat bertayammum dan sebab-sebab membatalkannya mengikut pandangan mazhab Ahli Sunnah Wal Jama’ah.
15. Sujud tilawah merupakan sujud yang disunatkan di dalam Islam. Jelaskan pandangan fuqaha’ mengenai sujud tilawah dan perkara yang merosakkannya.
16. Nazar merupakan ikrar janji yang wajib dilaksanakan selagi tidak bertentangan dengan hukum syarak. Jelaskan pengertian nazar dan perkara yang berkaitan dengannya.
17. Bincangkan hukum aqiqah dan dasar pelaksanaanya di dalam Islam.
18. Jihad merupakan satu seruan ke atas semua umat Islam untuk mempertahankan Islam. Bincangkan hukum jihad dan kaedah-kaedah berjihad dalam Islam.
19. Peminangan dalam Islam merupakan satu Sunnah yang dianjurkan. Jelaskan konsep peminangan dan permasalahannya mengikut pandangan syariat.
20. Wali merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun nikah. Huraikan jenis-jenis wali dan halangan dalam perwalian.
21. Islam merupakan satu-satunya agama yang membela wanita yang dizalimi dalam isu perkahwinan. Bincangkan hukum tebus talak di sisi Islam dan kaitannya dalam membela kaum wanita.

Surah Hafazan DUS 2142/DUS 3142 Sesi Jan-Jun 2010

Senarai surah hafazan sem 2 DUS 2142/ DUS 3142
(Institusi Islam & Cabaran Semasa)

1. Surah al Fatihah
2. Surah al-Kauthar
3. Surah al-Ma'un
4. Surah Quraisy
5. Surah al-Fiil
6. Surah al-Humazah
7. Surah al-'Asr
8. Surah al-Qadr
9. Surah at-Tin
10.Surah al-Insyirah
11.Surah al-'Alaq
12.Surah al-Qari'ah
13.Kaifiat solat jenazah

*Sila hafal segera kerana sesi hafazan akan dibuat pada bila2 msa di dalam kelas

Soalan Tugasan Individu DUS 2142/DUS 3142

SOALAN TUGASAN INDIVIDU DUS 2142/DUS 3142
SEM 2 SESI JAN – JUN 2010

1. Jelaskan konsep nikah dalam Islam serta tanggungjawab keluarga mengikut pandangan jumhur ulamak.
2. Huraikan konsep pertunangan dan perwalian mengikut perbincangan ulamak.
3. Fungsi as-Sunnah dalam menentukan hokum. Bincangkan.
4. Sejaumanakah kedudukan Ijma’ dan Qias dalam pandangan Islam.
5. Kelebihan al-Quran sebagai sumber pandangan Islam. Bincangkan pandangan ulamak mengenai kedudukan al-Quran.
6. Hudud dan Qisas menjamin keamanan sejagat. Huraikan
7. Sistem syura merupakan tunjang sistem pemerintahan Islam. Bincangkan perbezaan sistem syura dengan demokrasi dalam sistem pemerintahan bernegara.
8. Pemerintahan Khulafa’ ar-Rasyidin sangat diiktiraf sebagai pemerintah terbaik selepas Rasulullah s.a.w. Huraikan bentuk-bentuk kecemerlangan yang telah dilakukan sepanjang pemerintahan mereka.
9. Bagaimankah baitulmal berfungsi dalam menjamin survival kehidupan berekonomi umat Islam.
10. Takaful, gadaian (ar-Rahnu) dan wakaf sebagai produk kewangan Islam yang menghapuskan unsur-unsur kezaliman.
11. Globalisasi tajaan barat mengancam sistem hidup umat Islam. Huraikan kesan-kesan globaisasi ke atas cara hidup umat Islam.
12. Konsep pendidikan dalam Islam. Bincangkan
13. Zakat merupakan salah satu rukun dalam rukun Islam. Bincangkan kepentingan zakat dalam kehidupan umat Islam.
14. Personaliti dan pandangan Saidina Umar al-Khattab yang dianggap melangkaui zaman. Bincangkan.
15. Amalan sekularisme dan liberalisme mengancam kedudukan Islam di Malaysia. Bincangkan.
16. Antara dasar perjuangan golongan feminisme ialah menuntut hak samarata dalam berkehidupan. Bincangkan.
17. Apakah faktor perpecahan umat Islam masakini dan berikan jalan penyelesaian.
18. Islam agama yang tidak mendiskriminasi golongan wanita. Jelaskan kedudukan wanita di dalam Islam.
19. Konsep perpaduan di dalam Islam perlu dipertahankan. Bincangkan konsep perpaduan di dalam Islam dan cabaran yang harus ditempuh oleh umat Islam.
20. Melahirkan pasangan suami isteri yang ideal menurut Islam amat dituntut. Bincangkan.
21. Penyelesaian terakhir/terbaik dalam penyelesaian rumahtangga ialah talak. Huraikan konsep talak dan rujuk dalam Islam.

*Sila cari bahan berdasarkan tajuk masing2, untuk rujukkan dari buku paling kurang 5buah,bahan dari internet 3 adress web (catat tarikh ketika anda copy bahan). Cara untuk membuat tugasan akan dimaklumkan dalam masa yang terdekat.Sila maklumakan pada kawan2. Terima kasih.