I made this widget at MyFlashFetish.com.

Monday, August 24, 2009

SOALAN TUGASAN INDIVIDU DUS 2142

SOALAN TUGASAN INDIVIDU DUS 2142
SEM 2 SESI JULAI – DIS 2009

1.Sistem syura merupakan tunjang sistem pemerintahan Islam. Bincangkan perbezaan sistem syura dengan demokrasi dalam sistem pemerintahan bernegara.
2.Pemerintahan Khulafa’ ar-Rasyidin sangat diiktiraf sebagai pemerintah terbaik selepas Rasulullah s.a.w. Huraikan bentuk-bentuk kecemerlangan yang telah dilakukan sepanjang pemerintahan mereka.
3.Jelaskan konsep nikah dalam Islam serta tanggungjawab keluarga mengikut pandangan jumhur ulamak.
4.Huraikan konsep pertunangan dan perwalian mengikut perbincangan ulamak.
5.Fungsi as-Sunnah dalam menentukan hokum. Bincangkan.
6.Sejaumanakah kedudukan Ijma’ dan Qias dalam pandangan Islam.
7.Kelebihan al-Quran sebagai sumber pandangan Islam. Bincangkan pandangan ulamak mengenai kedudukan al-Quran.
8.Hudud dan Qisas menjamin keamanan sejagat. Huraikan.
9.Bagaimankah baitulmal berfungsi dalam menjamin survival kehidupan berekonomi umat Islam.
10.Takaful, gadaian (ar-Rahnu) dan wakaf sebagai produk kewangan Islam yang menghapuskan unsur-unsur kezaliman.
11.Globalisasi tajaan barat mengancam sistem hidup umat Islam. Huraikan kesan-kesan globaisasi ke atas cara hidup umat Islam.
12.Islam agama yang tidak mendiskriminasi golongan wnaita. Jelaskan kedudukan wanita di dalam Islam.
13.Konsep perpaduan di dalam Islam perlu dipertahankan. Bincangkan konsep perpaduan di dalam Islam dan cabaran yang harus ditempuh oleh umat Islam.
14.Melahirkan pasangan suami isteri yang ideal menurut Islam amat dituntut. Bincangkan.
15.Penyelesaian terakhir/terbaik dalam penyelesaian rumahtangga ialah talak. Huraikan konsep talak dan rujuk dalam Islam.
16.Konsep pendidikan dalam Islam. Bincangkan.
17.Zakat merupakan salah satu rukun dalam rukun Islam. Bincangkan kepentingan zakat dalam kehidupan umat Islam.
18.Personaliti dan pandangan Saidina Umar al-Khattab yang dianggap melangkaui zaman. Bincangkan.
19.Amalan sekularisme dan liberalisme mengancam kedudukan Islam di Malaysia. Bincangkan.
20.Antara dasar perjuangan golongan feminisme ialah menuntut hak samarata dalam berkehidupan. Bincangkan.
21.Apakah faktor perpecahan umat Islam masakini dan berikan jalan penyelesaian.

* Panjang tugasan 8-12 muka surat sahaja tidak termasuk muka depan & rujukan, font Arial,saiz 12. spacing 1.5.
Rujukan paling kurang 5 buah buku, 3 rujukan internet.
Tarikh akhir hantar tugasan individu pada 11 Oktober 2009 (Ahad)

No comments: